TOP termékek

Műholdas nyomkövető rendszerek

Műholdas nyomkövető rendszerek
Műholdas nyomkövető rendszerek
GPS NYOMKÖVETÉS - BIZTONSÁGOT A MOBILITÁSBAN IS!

A Global Track GPS helymeghatározáson alapuló nyomkövető rendszer, amely a műholdak segítségével megállapított helykoordinátákat mobil online internet kapcsolaton keresztül vagy megfelelő fedés hiányában automatikusan SMS adatforgalom segítségével továbbítja egy központi szerverre. A központi szerver számítógépének képernyőjén, térképen követhető a megfigyelt jármű vagy a személyi nyomkövetővel ellátott ember mozgása és a mozgás paraméterei. Ez a szerver funkcionálhat felügyeleti központként, de lehetőség van arra is, hogy egy megfigyelt jármű vagy személy mozgása a szerver web-lapján keresztül, egy internet-cím beírásával interneten bármikor követhető legyen a jármű tulajdonosa, illetve a követett személy szervezeti főnöke, biztonsági szolgálata, hozzátartozója számára. A megadott jelszó csak saját járművei illetve személyei követését teszi lehetővé, idegenek nem láthatják azokat és ő sem láthatja másokéit.

A követés történhet egy kiválasztható hosszabb (több napos), időintervallum megtekintésével, a pillanatnyi helyzet lekérésével vagy egy megadott időponttól kezdődő folyamatos követéssel. Ezek a lehetőségek váltogathatóak tetszés szerint.

A személykövetők eleve alkalmasak élő telefonkapcsolat létrehozására egy előre megadott telefonszámmal, de a járműbe épített berendezés mikrofonnal és hangszóróval kiegészítve szintén lehetővé teszi a telefonbeszélgetést egy adott számmal.

A járműfedélzeti egységek kis méretűek, antennáikkal együtt rejtett elhelyezésük lehetséges akár motorkerékpárokon is, a személykövetők mérete szintén kicsi, nem haladja meg a mobiltelefonok méretét. Mivel a személykövetők nem csak hálózatról, hanem gépjármű szivargyújtóiról is tölthetőek, alkalmi szállítmánykísérésre, versenyben lévő járművek, kishajók mozgásának figyelemmel kísérésére is alkalmasak.

A felügyeleti központ és a tulajdonos számára szükség esetén riasztás leadása történhet, a járműveknél egy, kulcstartóként kialakított rádiós (vezeték nélküli) pánik-gombbal, a személykövetőknél pedig a készülékbe beépített pánik-gomb segítségével. Automatikus riasztás leadása lehetséges a járműveknél különböző, egyedi igényeknek megfelelő külső paraméterek esetében, amelyeket érzékelők közvetítenek a járműfedélzeti egységnek és a felügyeleti központból is van távoli beavatkozási lehetőség. Járművekből kiegészítő infra kamerával állókép és video küldése is lehetséges. Úgy a járműveknél, mint a személykövetőnél megtörténhet olyan földrajzi terület körülhatárolása, amelyből kilépve vagy ahova belépve automatikusan riasztás történik.

Ez, a mozgás, közlekedés folyamán is biztonságot adó eljárás a Cybergraphy Technology Inc. hardver eszközein és szoftverjén alapszik, amelynek központ-programja és térképei a magyar GEO-X Kft fejlesztéseivel egészültek ki.

Ez a technika jármű-flották tulajdonosai, nagy területen zajló szárazföldi és vízi sportversenyek szervezői, civil biztonsági szolgálatok, de értékes járműveiket bérbeadó vagy óvó tulajdonosok, családtagjaikért, gyermekeikét aggódok számára hatalmas segítséget jelent.

G200P SZEMÉLYI NYOMKÖVETŐ

A G200P személykövető az általános ismertetőben leírtak szerint alkalmas arra, hogy az ezzel ellátott személy mozgását figyelemmel lehessen kísérni és az illető szükség esetén egy gomb megnyomásával segítséget kérjen. A segítségkéréstől függetlenül, vagy azzal egy időben lehetőség van arra, hogy egy előre beprogramozott telefonszámmal hangkapcsolat is létrejöjjön, telefonbeszélgetést is le lehessen folytatni. A beépített mikrofon és hangszóró teljesítménye lehetővé teszi a hangkapcsolatot akkor is, ha nincs kézben az eszköz. Riasztás esetén mód van automatikusan SMS küldésére egy további, beprogramozott mobil telefonszámra.

A készülék méretei megfelelnek egy átlagos mobiltelefon méreteinek. Az oldalán elhelyezkedő gombok a be- és kikapcsolást, a riasztás leadását és a szóbeli kommunikációhoz szükséges telefon be- és kikapcsolást szolgálják. A rajta lévő LED kijelző bekapcsolt állapotban, normális esetben folyamatos zöld fénnyel világít. Amennyiben a készülék számára a helymeghatározáshoz szükséges műhold-kapcsolat hiányzik, vagy kommunikációs összeköttetése nincs, azt a LED megfelelő villogásával jelzi. A készüléken töltőcsatlakozó és a programozáshoz szükséges port is található.

A készülék alapszolgáltatásként hálózati töltővel rendelkezik, de opcionálisan kiegészíthető gépkocsi szivargyújtóról működő töltővel és övre fűzhető vászon tokkal is. Belsejében mozgásérzékelő van, a takarékos energiafelhasználás érdekében. Amennyiben hosszabb ideig nem mozdul a készülék, takarékos üzemmódra áll át. A szokásos helymeghatározási gyakoriságra állítva, folyamatos mozgásban a készülék 10-12 óráig működik, ezután feltöltésre, illetve táplálásról történő üzemeltetésre szorul. A teljes feltöltéshez mintegy 3 óra szükséges.

A személykövető műszaki lehetőségei függenek a GPS műholdakkal való kapcsolattól, ezért például fémborítású tető alatt nem képes helymeghatározásra, ilyenkor az utolsó sikeresen megállapított pozíciót tekinti a rendszer érvényesnek – ezért fontos az adat időpontjának figyelembe vétele is. A szokásos épületek és személygépkocsik nem zavarják a működést. A mobil internethez szükséges GPRS fedés, illetve a mobil telefon működéséhez szükséges térerő szintén a láthatóság feltétele. Amennyiben a helymeghatározásra mód van, de kommunikációs kapcsolat nincs, a pozíció-adatok eltárolódnak és a kommunikáció helyreállta után a központi szerverre továbbításra kerülnek.

G300X JÁRMŰ NYOMKÖVETŐ

A G200X fedélzeti egységet a szárazföldi vagy vízi járműbe építik és a GPS rendszer műholdjainak segítségével kellő gyakorisággal elvégzi a helymeghatározást és a haladás paramétereinek értékelését. Ezeket az adatokat internet segítségével, online kapcsolatban a felügyeleti központ számítógépéhez továbbítja, amennyiben ilyen kapcsolat nincs, automatikusan SMS adat-üzenet formájában adja le.

A készülék befoglaló méretei kicsik, így elhelyezése a járműben rejtett formában is könnyen lehetséges, a járműtől mindössze a tápfeszültség biztosítása szükséges. A fedélzeti egység szükség esetén alkalmas riasztó jelzés leadására. Ez egy kulcstartó formában kiképzett nyomógombbal történik, amelyik - vezeték nélkül - rádió jel formájába aktivizálja a riasztást a járműfedélzeti egységben. Ez a pánik-gomb mintegy 30m-en belül képes elérni a fedélzeti egységet.

A fedélzeti egység a riasztást nem csak a felügyeleti központba, hanem egy beprogramozott mobiltelefon számra is képes SMS formájában elküldeni. A járműbe épített szirénával a riasztás azonnali hanghatással jár. Az egység telefon összeköttetés létesítésére is alkalmas, amennyiben kiegészül mikrofonnal és hangszóróval. Ekkor telefonhívást képes kezdeményezni illetve fogadni egy beprogramozott telefonszámról.

Automatikus riasztás is lehetséges, amennyiben bizonyos előre beállított paramétereket érzékelőkön keresztül (például ütés és mozgásérzékelők) a fedélzeti egység fogad, és távolról történő beavatkozásra is van lehetőség a különböző igényeknek megfelelően. A szükséges programozással beállítható, hogy kijelölt földrajzi körzet elhagyásakor vagy oda való belépéskor riasszon, esetleg az útvonalról történő jelentősebb letérés esetén automatikusan riasztást generáljon.

A fedélzeti egység kiegészítőkkel ellátva változatos feladatok ellátására képes. Így lehetséges infravörös kamera felszerelése a járműbe, ami a központ jelére azonnali állóképet vagy folyamatos video-képet továbbíthat nappal és éjszaka egyaránt.

A fedélzeti egység rendelkezik belső akkumulátorral is, tehát a járműről történő áramszolgáltatás megszűnése esetén még néhány órán keresztül működik a nyomkövetés.

A járműfedélzeti egység lehetőségeit korlátozza, hogy szükséges a műhold-kapcsolat és a megfelelő GPRS fedés a mobil internet, illetve a megfelelő térerő a telefon számára. Így például alagútban vagy fém tető alatt nem látható a jármű. Ha a kommunikációs kapcsolat megszűnik, de a helymeghatározás működik az adatok tárolásra kerülnek és a kommunikáció helyreállásakor a fedélzeti egység leadja azokat. A rendszer mindig az utolsó pozíció adatot tekinti érvényesnek, ezért a pozíció adat időpontját is figyelni kell.

Global Track GPS nyomkövető központ

A Global Track GPS alapú nyomkövető központ egy számítógépes program, amelyik képes a rendszerhez tartozó járművek és egyéni nyomkövetővel ellátott személyek mozgását a képernyőn lévő térképen követni és a riasztásra szolgáló pánik-gomb megnyomására vagy egyéb feltételek fennállása esetén automatikusan riasztást érzékelni ezektől. A riasztás lehetővé teszi a szükséges intézkedések megtételét a központ kezelője számára.

Nagyobb létszámú flotta illetve személykövető üzemeltetése esetén érdemes önálló központot létesíteni, amihez saját IP címre, megfelelő kapacitású számítógépre és igény szerinti térkép programokra van szükség.

Kisebb létszám esetén mód van egy központi szerverhez való internetes csatlakozásra, ami a szokásos irodai számítógépek és internet-hozzáférések mellet is lehetséges. A Global Track központ ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a járművek, illetőleg személykövetők tulajdonosai interneten keresztül jelszavuk használatával saját járműveik vagy a hozzájuk tartozó személyek mozgását követni tudják. A központ web-lapján keresztül léphetnek be és számítógépükön ugyan az a kép, és egyéb információ jelenik meg, mint amit a központ kezelője lát. A jelszó rendszer segítségével a különböző tulajdonosok csak a saját eszközeiket, személyeiket láthatják.

A központ programja lehetővé teszi egyidejűleg több jármű követését is, amelyek útvonalát különböző színű pontok és az útvonal végén a járművet, eszközt azonosító szám jelzi. A megfigyelésnek három alapvető módja van. Az első egy megadott időintervallum között megtett út kirajzolása, a második az adott pillanatban érvényes helyzet megmutatása (itt mindig az utolsó sikeres helymeghatározás pontja látszik) és a folyamatos követés, amelynek során egy megadott időponttól kezdve a jármű vagy személy haladása a helyzetpontok folyamatos felrajzolásával követhető. Ezek között a módozatok között tetszés szerint lehet választani és bármikor bármelyikre át lehet térni.

A helyzetpontok körzetében a térkép nagyítása változtatható és térkép mozgatása is lehetséges. Az egyes pozíciókhoz tartozó koordináta, idő és sebesség információk a pontra való kattintással kihívhatók, de időrendi sorrendben, táblázatos formában is megjelennek. Az egyes pontok külön-külön is és együttesen is térképre vihetők.

Mivel a személykövető egység illetve a járműfedélzeti egység egyaránt alkalmas riasztás esetén SMS küldésére és ettől függetlenül telefonkapcsolat létesítésére is, az egyes flottatulajdonosok munkájuk jellegétől és egyéb elvárásaiktól függetlenül célszerűen használhatják fel ezeket a képességeket. Így módjukban áll akkor is időben intézkedéseket tenni, ha egyébként nem rendelkeznek saját felügyeleti központtal, hanem a központi szervert használják.
Adatok
Cikkszám
G200P_G200X